องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค
ตำบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

ลงนามถวายพระพร